Bosnjacki forum

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
 
HomePortalRegistracijaLogin

Share | 
 

 ZARUKA-VJERIDBA

Go down 
AutorPoruka
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: ZARUKA-VJERIDBA   Wed May 28, 2008 7:31 pm

Piše: hfz. Dževad ef. Gološ

Zaruka ili ''el-hitbe'' je uvod za sami brak. Neki islamski učenjaci, kada definišu zaruku, kažu da je to »obećanje za sami akt vjenčanja» ili «traženje braka sa određenom ženom». (Šerhu Kanuni el-ahval ešahsije, Abdur-Rahmana es-Sabunija, 1/30)

Dakle, značenje zaruke odnosi se na to da mladić ode porodici buduće mlade i od njih zatraži brak sa njom. Ukoliko mu oni daju pozitivan odgovor, to se smatra ispravom zarukom, što znači da drugom mladiću biva zabranjeno da zatraži brak sa tom djevojkom, i to na osnovu hadisa koji su zabilježili El-Buhari i Muslim od Ibn Omera da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

«Neka niko ne zaručuje na zaruku svog brata, sve dok prvi ne napusti ili mu dozvoli.» (El-Buhari, 5142, Muslim, 3440)

Kod velikog dijela našeg naroda postoji jedno pogrešno shvatanje zaruke tako što se misli da je zaruka onda kada mladić kupi djevojci vjenčani prsten. Iz definicije zaruke kod islamskih učenjaka vidjeli smo šta je ustvari zaruka.

Neophodno je ukazati i na sami propis «vjenčanog prstena» ili «prstena zaruke». U osnovi Šerijat nije naredio niti zabranio darivanje prstena prilikom zaruke nego je tu stvar učinio dozvoljenom (mubah). Međutim, onog trenutka kada se ustanovi da je određeni običaj preuzet od nevjerničkih naroda i njihovih običaja, onda taj čin postaje stroga zabrana, haram. Naime, mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta upućuju na strogu zabranu slijeđenja nevjerničkih običaja. Mi ćemo ovdje navesti dokaz toga, odnosno da je ovaj običaj darivanja prstena prilikom zaruke čisto crkveni propis koji je postao, nažalost, običaj i kod našeg naroda. Šejh Albani u svojoj knjizi «Adabu zifaf» prenosi odgovor na pitanje koje je postavljeno u londonskom časopisu «Woman», u broju 19. iz 1960. godine. Odgovor na pitanje dala je Angela Talbot, urednica spomenutog časopisa. Pitanje glasi: «Zbog čega se prilikom vjenčanja stavlja prsten na prst prstenjak?»

Odgovor: »...osnova ovoga čina jeste i jedan stari običaj, odnosno kada bi mladoženja stavljao prsten na ruke mlade, prvo bi ga stavio na vrh palca prilikom čega bi rekao: 'U ime Oca', zatim bi ga stavio na vrh kažiprsta i rekao bi: 'U ime sina', zatim bi ga stavio na vrh srednjeg prst i rekao bi: 'U ime Duha svetoga', a naposljetku bi ga stavio na prstenjak i rekao bi: 'Amen.''' (Adabu zifaf, str. 141)
Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed May 28, 2008 7:34 pm

Akt vjenčanja

Akt vjenčanja je čin sa kojim svakom od supružnika postaje dozvoljeno naslađivanje sa drugim supružnikom i svako od njih dobiva prava i obaveze prema drugom.

Što se tiče samog akta vjenčanja i njegovog načina izvršavanja, u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nalazimo hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

»Nema braka bez velija i dva pravedna svjedoka.» (Hadis je zabilježio Bejheki u svom Sunenu od Imrana i od Aiše, r.a., a šejh Albani kaže da je hadis vjerodostojan, Sahihul-džami, 7557)

Kod većine islamskih učenjaka ovaj hadis se odnosi na akt vjenčanja, i sami akt vjenčanja nije ispravan ukoliko se u njemu ne nađu stvari spomenute u hadisu. Dakle, iz hadisa vidimo da osobe koje nužno moraju da se nađu prilikom vjenčanja jesu sljedeće:

1) mladoženja,

2) velij, tj. staratelj djevojke,

3) dva pravedna svjedoka.

Mišljenje većine islamskih učenjaka – džumhura jeste da staratelj mora biti jedna od dvije strane akta, što znači da riječi kojima akt biva sklopljen – idžaba i kabula, biva između staratelja i mladoženje.

Tako se traži od staratelja da svoju kćerku «ponudi» mladoženji, tako što će mu reći: «Da li ti prihvataš moju kćerku (spomene ime) kao svoju ženu.'' Zatim, prihvatanje (kabul) mladoženje izgledao bi tako što će on reći: «Ja prihvatam tvoju kćerku (spomene ime) kao svoju ženu.» Nakon što su svjedoci čuli ovaj govor, brak biva sklopljen.

Sunnet je da se spomene količina mehra u samom aktu, ali ako se ne bi nikako spomenuo, akt vjenčanja bio bi ispravan, s tim što žena ima pravo na mehr i onda kada se mehr i ne spomene.
Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed May 28, 2008 7:35 pm

Greške na koje treba ukazati

1) Prije svega treba ukazati na jednu grešku koja se primjećuje kod one omladine koja želi da se pridržava prvog mišljenja. Ta greška ogleda se u tome što staratelj ne biva jedna od dvije strane ugovora, nego u obzir uzimaju samo njegovu dozvolu. Kod većine islamskih učenjaka takav akt vjenčanja smatra se neispravnim, osim kod učenjaka hanefijske pravne škole koja kaže da je takav akt ispravan.

2) Mi smo danas svjedoci da veliki broj vjenčanja i svadbi kod nas biva tako što mladoženja sa svojim svatovima ide do kuće «mlade» gdje je uzimaju i dovode do njegovog mjesta, a zatim tamo izvrše akt vjenčanja. U velikom broju ovakvih slučajeva dešava se da staratelj ne prisustvuje samom aktu vjenčanja, a niti da iko od njega traži punomoć da umjesto njega izvrši akt vjenčanja. Akt vjenčanja na ovako spomenut način nije ispravan kod svih onih učenjaka koji uvjetuju prisustvo staratelja.

Zatim u ovakvim načinima ženidbe dešava se još jedna zabranjena stvar, a to je da, ukoliko je mladoženja iz daljeg mjesta, tada «mlada» putuje bez «mahrema», a putovanje žene bez mahrema je strogo zabranjeno. Ta zabrana odnosi se na svako putovanje kojim muškarac (ili žena) postaje «musafir», tj. da za njih počnu važiti propisi musafira, a to je kraćenje namaza i sl., a četiri pravne škole odredile su da je to daljina od oko 80 km.
Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed May 28, 2008 7:37 pm

Svadbeno veselje


Kada je u pitanju propis ovog veselja, u sunnetu Allahovog Poslanika nalazimo, kao što nam prenose imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao Abdur-Rahmanu ibn Avfu:

»Napravi veselje pa makar sa jednom ovcom.»

Veoma je bitno napomenuti da čovjek prve trenutke braka ne smije da započne sa stvarima koje je zabranio Uzvišeni Allah, dž.š. Danas se, na veliku žalost, dešava da veliki broj naše omladine «pada na ovom iskušenju», pa vidimo kako svadbena veselja velikog broja onih koje smatramo «dobrim vjernicima» sadrže neke od spomenutih stvari. Od stvari koje nisu dozvoljene, a koje kod nas uzimaju velikog maha jesu i:

- da prilikom samog akta vjenčanja «mlada» sjedi sa svojom pratnjom blizu mihraba,

- zatim da na veselju sjede jedno pored drugog, gdje svi prisutni mogu da ih vide,

- da žene kite muškarce,

- da muškarci i žene budu zajedno u jednoj prostoriji, da prilikom čestitanja dođe do rukovanja muškaraca sa ženama, i još mnogo toga.

Dokaz za zabranu spomenutih stvari jeste što se tom prilikom dešava miješanje muškaraca i žena, dolazi do pogleda koji nisu dozvoljeni, rukovanja i sl., a sve je to Šerijatom strogo zabranjeno.

Sve ove stvari su suprotne i našim starim muslimanskim običajima na ovim prostorima. Još uvijek veliki broj starijeg naraštaja pamti «tu strogoću» kada je u pitanju miješanje muškaraca i žena, gledanje u ženino lice i sl. Još davne 1928. mostarski muftija Ali Riza Karabeg napisao je ''Raspravu o hidžabu''. U toj poslanici mostarski muftija ne samo da govori o pokrivanju nego govori i o samom odnosu muškaraca i žena. Na str. 5 spomenute «Rasprave», nakon što je naveo ajete i hadise koji ukazuju da je mjesto žene dalje od očiju muškaraca, kaže:

»Kako se vidi iz pomno proučenih navedenih ajeta i hadisa, a naročito hadisa, u svakom se po više puta ukazuje na rastavljanje među ženama i muškarcima, i u teoriji i u praksi.» (Rasprava o hidžabu, str. 5)

Ali onda kada se izgubila ljubomora prema Allahovoj vjeri, izgubio se i stid među muškarcima i ženama.

I ako bi se desilo da roditelji zahtijevaju određene stvari na svadbi, islamsko vjerovanje uči jednog mladića da je najpreče ispoštovati hatur Allahove vjere. I to vjerovanje također nas uči da nije dozvoljeno poslušati nikoga, pa ni roditelja, kada traži da se učini nešto što je zabranjeno ovom vjerom. Danas je na omladini koja je upoznala propise Allahove vjere da svojim postupcima u praksu vrate zaboravljene i umrtvljene običaje koji ukazuju na Allahov zakon, a ne da se utapaju u običaje koji su suprotni ovoj vjeri.

Svadbeno veselje također je jedna velika prilika da se rodbina i prijatelji, koji nisu nešto baš upoznati sa vjerom, upoznaju sa ovim uzvišenim dinom. Lijepo bi bilo da se na svako ovakvo veselje pozove neko od uleme i daija kako bi održao prigodno predavanje. U velikom broju islamskih zemalja koje su bile, a neke su još uvijek pod torturom «nepravednih» vladara, upravo ovakve prigode činile su da ljudi slušaju o Allahovoj vjeri, a ulemi su bili jedini način da one koji ne znaju pouče. I na kraju, neka svakom mladiću i djevojci uvijek bude na umu kako će započeti svoj bračni život: da li sa pokornosti prema Allahu, dž.š., ili pak sa nepokornosti prema Njemu, dž.š.


Minber.ba
Na vrh Go down
Dina
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sat Jun 28, 2008 7:34 pm

SAVJET NEUDATIM SESTRAMA

Savjet majke upucen kceri koja je na pragu udaje,na velicanstven i prikladan nacin koji bi se mogao zlatom ispisati.Ovu predaju biljezi Abdul-Melik ibn Umejr el-Kuresijj.Pricao je:”Avf bin Muhallim es-Sejbani,a u dzahilijetu je bio jedan od arapskih velikodostojnika,udao je svoju kcer Ummu Ijas za El-Harisa ibn Amra el-Kenedija.Bila je spremljena i pripremljena da mu se odnese te joj je usla njena majka Umame bin el-Haris(Ona je jedna od zena prvakinja koja je poznavala rjecitost ,stilistiku,misljenje i intelekt.) da je nasavjetuje,pa joj je rekla:

“Kceri moja,kada bi se savjet izostavio zbog lijepog bontona ili plemenitog porijekla,bio bi ostavljan u tvom slucaju,ali je taj savijet opomena nemarnom i nepazljivom i pomoc inteligentnom.O kceri moja,ako bi zena bila neovisna od muza zbog bogatstva njenog oca i njene jake potrebe za njim ,on bi ti najmanje koristio,ali zene su stvorene radi muskaraca,kao sto su i oni stvoreni radi njih.O kceri moja,ti se rastajes od okoline na koju si navikla i od gnijezda u kojem si odrasla i izlazis u boraviste koje ne poznajes i kod muza na kojeg nisi navikla,a on ti postaje vladarem zbog svoje vlasti nad tobom.Budi mu sluskinja bice ti rob. Uzmi od mene ovih deset karakteristika koje ce ti biti blago i podsjetnik: Prva i druga:skromno saputnistvo i ponasanje,lijepim slusanjem i pokoravanjem. Zaista je u skromnosti smiraj srca,a u lijepom slusanju i pokoravanju nalazi se zadovoljstvo Gospodara; Treca i cetvrta:ispitivanje podrucija njegovog nosa i briga za podrucije njegovog oka.Tako,njegovo oko nece od tebe docekati nesto ruzno,niti ce njegov nos od tebe osjetiti bilo sta drugo osim najljepseg mirisa.A surma je,doista,najljepsa prisutna ljepota,a voda je najljepsi izgubljeni miris; Peta i sesta:briga o vremenu njegovog jela i tisina prilikom njegovog sna.Doista je zestina gladi plamen,a remecnje sna je srdzba: Sedma i osma:briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci i cuvanje njegovog imatka. Cuvanje njegovog imetka postize se dobrim ekonomisanjem,a briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci lijepim ponasanjem; Deveta i deseta:ne otkrivaj njegovu tajnu i ne suprostavljaj se njegovoj naredbi .Ako bi otkrila njegovu tajnu,ne bi bila sigurna od njegove prevare,ako se nebi pokorila njegovoj naredbi,raspalila bi srdzbu u njegovim prsima. Zatim,kceri moja,cuvaj se toga da u njegovom prisustvu budes radosna kada je tuzan i potistena kada je sretan.Prva karakteritika se ubraja u nedostatak,a druga u vrijedjanje. Sto mu vise budes pridavala vaznost,vise ce te postovati.Sto se budes vise s njime slagala vise ces mu biti pratilja.Znaj,kceri moja,ti neces doci do onoga sto volis kod njega sve dok svoje zadovoljstvo zrtvujes radi njegovog i sve dok svoje zelje zrtvujes radi njegovih zelja u onome sto volis ili sto mrzis,a Allah nek ti je naklonjen i nek te cuva.” Ocito je ovo jedan od najboljih savjeta koje je mogla dobiti kcerka od svoje majke.I svaka ona koja slijedi Kur’an i Sunnet Poslanika s.a.w.s. shvati ce da je ova vjera zrtve,ali i vjera koja puno daje a najbolje sto moze da ti jeste zadovoljstvo i ljubav Gospodara Uzvisenog.Sestre znajte da su nasi muzevi nas Dzennet i Dzehennem.Navest cu jos i ovo: “O skupino zena!Da znate kakva prava imaju vasi muzevi nad vama,svaka zena bi jagodicama svojih obraza brisala prasinu sa stopala svoga muza.”Hadis biljezi ibn-Hiban u svom”Sahihu”I El-Bezzar sa senedom koji je dzejjd.

_________________
''Nemoj da places na mom pragu,da mi vrata ne povuku vlagu!''

Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sat Jun 28, 2008 10:29 pm

Da li se pokazati bez hidzaba


Pitanje:

ES selamu alejkum wr wb

Imam jedno pitanje: Ako momak i djevojka imaju nijjet da se uzmu uskoro, da li je sestri dozvoljeno pokazati bratu sliku bez marame? Dzezake'Allahu khajr

Sestra


Odgovor:

Ve alejkisSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,

To da li je neko iskrenih namjera prema tebi prepustit cu tebi da sama ocijenis, jer na nama je da sudimo prema vanjskim djelima covjeka. I ukoliko je on uistinu takav, sigurno i njegova djela ce biti takva. Ako imate mogucnost u prisustvu nekoga od tvoje blize rodbine da se vidite to je bolja i pozeljnija opcija kako bi veza iskrenosti i vasega insaAllah braka bila sto cvrsca i stabilnija.

Ako se nalazite na velikoj daljini i nemate mogucnost osim video kamerom da se upoznate, onda opet u prisustvu nekoga bliznjega svoga pokazi mu izgled lica i kosu ali se pazi slanja slika jer bi mogle biti, recimo u slucaju svadje medju vama, iskoristene u negativne svrhe.
A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan

_________________
Allahu moj, podari mi sabur u svakom trenutku kad pomislim da ne mogu vise, da nemam snage, da nema svrhe. ..Amiin!Allahu moj ako je ovo sto zelim uraditi lose po mene, po moju vjeru, Dunjaluk i Ahiret , onda to otkloni od mene i odredi mi da se desi bolje od toga, bez obzira sta to bilo, i ucini da time budem zadovoljna.Amin!
Na vrh Go down
Mahnoor
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed Aug 20, 2008 12:20 am

Lejla (citat):
[b]Da li se pokazati bez hidzaba


Pitanje:

[color=blue]Imam jedno pitanje: Ako momak i djevojka imaju nijjet da se uzmu uskoro, da li je sestri dozvoljeno pokazati bratu sliku bez marame? Dzezake'Allahu khajr

ja nebih dozvoljela da mi vidi kosu.
Svako zna svoje, ali ako ce se odluciti za mene kad vidi kakva mi je kosa onda zasto uopste hoce i da me zeni.
Valjda moze pricekati vjencanje
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed Aug 20, 2008 5:17 am

Tako je Mahnoor ! Dosta da se lice vidi, ih ba ko da je kosa od nekog presudnog znachaja...
Na vrh Go down
Mahnoor
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed Aug 20, 2008 10:10 am

Pa neka nam braca odgovore na to.
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed Aug 20, 2008 3:12 pm

meni ne mora kosu da pokaže prije braka;

al ću i ja da nosim kačket dok se upoznajemo hahaha šalim se
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Wed Aug 20, 2008 6:23 pm

Galabiju Eko, galabiju
Na vrh Go down
Mahnoor
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Fri Oct 10, 2008 1:55 pm

Ima ovdje nekoliko sestara koje se elhamdulillah pripremaju za udaju.
Pa da vidimo kako sve tece

I usput da pitam sestre kako one misle o upoznavanju bracnog druga.
Razumijemo se da sve mora ici na halal nacin, znaci uz mahrema.
A sta ako djevojka nema mahrema, napr. sestra koja primi islam?
Ili sestra ciji babo (il ostali) nisu u vjeri? kako onda upoznati svog buduceg hairliju.
Mnogo puta sam naisla na sestre koje su u ovom stanju, i smatraju dovoljno da jednom vide brata u dzamiji i to je to.
a onda cujemo kako brakovi pucaju? Zasto?
Po mom misljenju zato sto se neupoznajemo kako treba!

Sestre koje su vec udate.. bujrum sa savjetima

Esselamu alejkum
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sat Oct 11, 2008 11:39 pm

Mahnoor (citat):
Lejla (citat):
[b]Da li se pokazati bez hidzaba


Pitanje:

[color=blue]Imam jedno pitanje: Ako momak i djevojka imaju nijjet da se uzmu uskoro, da li je sestri dozvoljeno pokazati bratu sliku bez marame? Dzezake'Allahu khajr

ja nebih dozvoljela da mi vidi kosu.
Svako zna svoje, ali ako ce se odluciti za mene kad vidi kakva mi je kosa onda zasto uopste hoce i da me zeni.
Valjda moze pricekati vjencanje

Sto se mene licno tice nebi ni trazio da vidim kosu...
i kako kazes sestro nezeni se covek radi kose.
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sun Oct 12, 2008 12:58 am

Ja mogu samo da dovim Allahu Uzvishenom da vam podari hajirli brachne drugove, koji ce vas jacati i bodriti u islamskom zhivotu. Amin !
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 12:15 pm

a smijel se tražiti da se opiše kosa?
onako pitam:P
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 12:15 pm

AAminAA (citat):
Ja mogu samo da dovim Allahu Uzvishenom da vam podari hajirli brachne drugove, koji ce vas jacati i bodriti u islamskom zhivotu. Amin !
amin
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 5:50 pm

A sto da pitas kad je to promjenljivo ? Ako ti se kasnije boja ili duzhina ne svidi, da se promijeniti prema zelji
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 6:48 pm

MA ETO DA IMAM NEKU VIZIJU U GLAVI
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 7:29 pm

MoRes imati bezbroj vizija. Kako god zamislis moze ti bas to biti.

Nego najbolje je da se pochne cijeniti ono shto ta osoba ima "pod" kosom, u srcu i dusi. To je ono sto je znacajno i nepromjenljivo insha'Allah !
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 9:23 pm

ma previše ja cjenim sestre.svaka me do sada opalila po ušima.sad idem na plan B
Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 9:33 pm

Prenose Buhari, Muslim i ostali od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Zena se uzima radi cetiri stvari: radi imovine, radi roda,radi ljepote ili radi poboznosti , prihvati se pobozne ruke ti imale.Sto se tice mladozenje on ima pravo da zahtijeva da vidi kosu pa ako mu se svidi ono sto je ispod bolje da se predomisli prije stupanja u brak nego poslije.

_________________
Allahu moj, podari mi sabur u svakom trenutku kad pomislim da ne mogu vise, da nemam snage, da nema svrhe. ..Amiin!Allahu moj ako je ovo sto zelim uraditi lose po mene, po moju vjeru, Dunjaluk i Ahiret , onda to otkloni od mene i odredi mi da se desi bolje od toga, bez obzira sta to bilo, i ucini da time budem zadovoljna.Amin!
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Mon Oct 13, 2008 11:37 pm

ama neće mi ni jedna Lejla draga...sve ja to znam što ti pričaš
Na vrh Go down
rose
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sat Oct 18, 2008 12:13 am

Mahnoor (citat):
Ima ovdje nekoliko sestara koje se elhamdulillah pripremaju za udaju.
Pa da vidimo kako sve tece

I usput da pitam sestre kako one misle o upoznavanju bracnog druga.
Razumijemo se da sve mora ici na halal nacin, znaci uz mahrema.
A sta ako djevojka nema mahrema, napr. sestra koja primi islam?
Ili sestra ciji babo (il ostali) nisu u vjeri? kako onda upoznati svog buduceg hairliju.
Mnogo puta sam naisla na sestre koje su u ovom stanju, i smatraju dovoljno da jednom vide brata u dzamiji i to je to.
a onda cujemo kako brakovi pucaju? Zasto?
Po mom misljenju zato sto se neupoznajemo kako treba!

Sestre koje su vec udate.. bujrum sa savjetima

Esselamu alejkum
[u]

Slabo ove sestre nesto savetuju
Na vrh Go down
Mahnoor
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sat Oct 18, 2008 12:23 am

Jelde draga rose, ja i zaboravila heheh..

neka necemo im zamjeriti ipak one imaju porodice, nisu bezposlene kao mi
Na vrh Go down
Lejla
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   Sun Jan 11, 2009 8:54 pm

Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s
momkom za kog se mislim udati?Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da
razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u
budućnosti, kao muž i supruga, susresti. Da bi takav razgovor bio dozvoljen
bitno je: da ne bude osamljivanja, da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan
govor, da ne bude korak ka nemoralu. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta
ispunjava ove uslove, nema smetnje, inša-Allah, da razgovarate, u granicama
potrebe, o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. Riječ
ašikovanje, kako se meni čini, u sebi sadrži određene elemente koji nisu
dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije
sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati
kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno, a
Allah, dž.š, najbolje zna.


Dr. Šukrija Ramić

_________________
Allahu moj, podari mi sabur u svakom trenutku kad pomislim da ne mogu vise, da nemam snage, da nema svrhe. ..Amiin!Allahu moj ako je ovo sto zelim uraditi lose po mene, po moju vjeru, Dunjaluk i Ahiret , onda to otkloni od mene i odredi mi da se desi bolje od toga, bez obzira sta to bilo, i ucini da time budem zadovoljna.Amin!
Na vrh Go down
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: ZARUKA-VJERIDBA   

Na vrh Go down
 
ZARUKA-VJERIDBA
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Bosnjacki forum :: Porodica-
Idi na: