Bosnjacki forum

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
 
HomePortalRegistracijaLogin

Share | 
 

 POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM

Go down 
AutorPoruka
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM   Sat Jul 12, 2008 6:31 pm

POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM


Elvedin Pezić, prof.


Mnogo je faktora koji ukazuju na važnost ove teme i koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. Spomenut ćemo neke od njih kako bi svi zajedno bili ubijeđeni u veliku potrebu za govorom na ovu temu. Prvi, možda i najbitniji faktor, je što velik broj ljudi, muslimana, ima pogrešna ubjeđenja i vizije kada je u pitanju pokajanje, povratak Milostivom. Tako ćemo naći određenu skupinu ljudi da zbog svojih djela, ili vanjštine, smatraju da nisu potrebni govora o pokajanju, povratku Milostivom. Takvo ubjeđenje je u koliziji i kontradiktornosti sa mnogim kur'ansko-hadiskim tekstovima.


To je u koliziji sa riječima Uzvišenog Allaha:“ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ Vidimo u ovom ajetu da Allah poziva, u naredbenoj formi, na pokajanje sva, ne izuzimajući bilo koga. Štaviše, Allah u ovom ajetu poziva na pokajanje vjernike-mu'mine- a ne griješnike i nevjernike, ako je poziv upućen vjernicima, onima koji su pokorni Allahovi robovi, da pod ovu naredbu podpadnu griješnici i nevjernici mnogo je preće. Ubjeđenje da nismo potrebni govora o pokajanju, povratku Milostivom, je u koliziji sa riječima Allahovog Poslanika, alejhi selam:

“Svi potomci Ademovi griješe ali su najbolji oni koji se kaju za počinjene grijehe.“

Vidimo iz ovog hadisa da svi ljudi griješe, bez izuzetka, ali su najbolji oni među njima koji se kaju i vraćaju Milostivom. Da ne postoje druga neispravna ubjeđenja o povratku Milostivom osim ovoga, to bi bio dovoljan razlog da govorimo o ovoj temi. Ako na sve spomenuto pridodamo da imamo ljudi koji odgađaju pokajanje za neka, po njima, odgovarajuća vremena, to bi bio dodatni motiv da se govori o pokajanju. Velik broj ljudi odgađa pokajanje, povratak Milostivom, za stare dane, neki pak govore da će se pokajti kada odu na hadž, neki kada se ožene, neki kada završe školu, a neki kada se zaposle.

Sve spomenuto su šejtanove spletke u koje se, nažalost, upecao velik broj čovječanstva. Tako je lahko shvatiti da su to šejtanove spletke. Da ne postoji drugi način da bi shvatili da su to šejtanske spletke, osim što niko ne zna kada će mu doći melek smrti u goste, to bi bilo više nego li dovoljan pokazatelj da su to šejtanske spletke. Kako odgađati pokajanje za stare dane ako ne znamo da li ćemo ih doživjeti, kako odgađati pokajanje do odlaska na hadž a sami ne znamo da li ćemo doživjeti da odemo na hadž. Također, od pogrešnih ubjeđenja koja se vezuju za pokajanje je i to da određene skupine ljudi misle kako za njih nema pokajanja, da su vrata pokajanja zatvorena pred njima, zbog mnoštva grijeha koje su počinili, i dužine vremena u kojem su činili te grijehe. To je opet jedna od šejtanovih zamki u koju je pao velik broj griješnika. Takvo ubjeđenje je u koliziji sa riječima Uzvišenog:

“ Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“

Mogućnost pokajanja od svih grijeha veliki je pokazatelj savršenstva ove vjere. Vjera koja dozvoljava da ljudi, koji su velik dio života proveli u nepokornosti Milostivom ili izvan vjere Islama, da se vrate u okrilje Milostivog. To je u istom vremenu pokazatelj veličine Allahove milosti prema njegovim stvorenjima. I na kraju govora o faktorima koji ukazuju na bitnost ove tematike, ne možemo a da ne spomenemo težinu vremena u kojem živimo kao jedan ključni faktor zbog kojeg govorimo o pokajanju, povratku Milostivom. Vrijeme u kojem živimo je karakteristično po tome da su ljudi doživjeli veliki duhovni krah, da su načela vjere bacili daleko iz leđa, odali se svemu što im zabranjuje njihov Gospodar, pa čak i onim stvarima u čiju štetnost još na dunjaluku već odavno razmuni ljudi ne sumnjaju. Na svakom koraku vidimo konzumiranje alkohola, droge, duhana, prostitucija je postala svakodnevnica velikog broja muslimana, poslovanje kamatom je prisutno na svakom koraku, mito-korupcija također, razgolićenost žena na našim ulicama je postala normalna stvar u očima mnogih. Grijesi zbog kojih su uništavani priješnji narodi, kako nam o tome govori Kur'an, postali su normalna stvar kod velikog broja onih koji se deklarišu kao muslimani. Zbog svega spomenutog veoma je bitno da govorimo o ovoj temi. Poziv svima da se ostave onoga što im je zabranjeno od strane Mudrog Zakonodavca, kako bi živjeli još na ovom svijetu lagodno i u miru, a to bi bio razlog našeg uspjeha na budućem svijetu.


Mogo je argumenata koji ukazuju na obaveznost pokajanja svim ljudima, bez razlike kojem sloju i staležu pripadali. Zbog skučenosti sa vremenom i prostorom spomenut ćemo samo neke od njih. Ajet kojeg smo citirali na početku: “I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ Ajet koji je općeg karaktera i ne izuzima bilo koga. Također, riječi Uzvišenog: “O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali...“ Na obaveznost pokajanja za sve ljude, bez izuzetka, ukazuju riječi Allahovog Poslanika, alejhi selam: “O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od njega oprost, zaista se ja pokajem Allahu u jednom danu stotinu puta.“ Ako se je Allahov Poslanik, alejhi selma, kajao u toku jednog dan stotinu puta, pa mi smo mnogo preči da se pokajemo više od tog broja, a da ne spominjemo razliku između nas i Allahovog Poslanika i između vremena u kojem je živo Allahov Poslanik i vremena u kojem živimo mi.
minber.ba
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM   Sat Jul 12, 2008 6:33 pm

Vrijednosti Pokajanja


Elvedin Pezić, prof.Kada govorimo o pokajanju, povratku Milostivom, ne možemo a da ne spomenemo argumente koji ukazuju na vrijednost pokajanja, povratka Milostivom. To sve s ciljem ne bi li se u našim srcima probudila i pojavila želja za pokajanjem, povratkom Milostivom Allahu, želja za ostavljanjem loših navika, ostavljanju osobina koje ne doliče razumnom insanu, želja da se zasluži Allahova milost i njegova vječna nagrada koju je pripremio za pokorne robove.

1- Pvratkom Milostivom čovjek ulazi u skupinu Allahovih miljenika, onih koje On voli. Može li razuman čovjek, musliman, očekivati veću i bolju nagradu?! Da imamo priliku još na dunjaluku da učinimo djelo zbog kojeg ćemo postati Allahovi miljenici, one koje On voli.

Kako bi se veselio svako do nas kada bi predsjednik neke države javno izjavo da nas voli, pa kako treba da se veselimo ljubavi Uzviženog, Stvoritelju predsjednika i onih kojima predsjedavaju. Kaže Uzvišeni Allah: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“

2- Povratkom Milostivom čovjek čini djelo kojim raduje Uzvišenog Allaha. Zamislite, čovjek, ovodunjalučki prolaznik, može na dunjaluku da učini djelo kojim će razveseliti svog Gospodara. Zar postoji razuman insan koji ne bi dao sve da on učini djelo kojim će razveseliti svog Gospodara. Onoga koji nije potreban nas niti naših djela. Kazao je Allahov Poslanik, alejhi selam: “Allah se više obraduje pokajanju Svoga roba, koji se pokaje, nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj mu sva hrana i voda, pa je dugo traži i izgubivši svaku nadu da će je naći, legao u hlad drveta da se odmori. Odjedanput ugleda svoju devu kako stoji u neposrednoj blizini, te odmah skoči i uhvati je i od silne radosti uzvikne: “Bože, ti si moj rob ja sam tvoj Gospodar“, pogrešivši od silne radosti.“ (Muslim od Enesa r.a.) Ko smo mi da se Uzvišeni Allah, Stvoritelj zemlje i nebesa, koji kada želi nešto samo kaže “budi“ i ono bude, raduje našem pokajanju. Mi nismo svjesni Allahove milosti prema njegovim robovima. Toliko je velika ljubav Milostivog prema njegovim robovima da je veća od ljubavi majke prema njenom djetetu. Prenosi se od Omera da je kazao: “Allahovom Poslaniku je dovedeno roblje, među njima je bila žena koja je tražila svoje dijete. Kada ga je našla, uzela ga je, prislonula uz svoje grudi i nahranila ga. Tada nas je upitao Allahov Poslanik: “Mislite li da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?“ Rekli smo: „Ne, tako nam Allaha,ona to ne bi učinila ako bi to mogla izbjeći.“ Reče Allahov Poslanik: “Allah je prema svojim robovima milostiviji od milosti ove majke prema njenom dijetetu.“

3- Iskrenim povratkom Allahu čovjek stiče pravo da mu Allah oprosti njegove grijehe, i ne samo to, već da njegova loša djela pretvori u dobra. Takav vid ophođenja ne možemo naći osim kod Milostivog Allaha. Na dunjaluku ako nekome naneseš nepravdu i zatražiš halal, ako ti halali to je velika počast i to ukazuje na velićinu ličnosti te osobe. Dok je milost Allahova tolika, ne samo da prašta grijehe onima koji se pokaju, već će njohove grijehe pretvoriti u dobra djela. Kaže Milostivi: “A onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“


Faktori koji olakšavaju pokajanje

1- Istinsko vjerovanje i ljubav prema Milostivom Allahu.
Istinsko vjerovanje i ljubav prema Stvoritelju je ta koja čini insana da bude pokoran Gospodaru i da se stidi da ga Stvoritelj vidi u onome što mu je zabranio. Onaj ko istinski voli Gospodara on će se truditi da mu bude pokoran. Kako da ne volimo Gospodara, Milostivog, a On je taj koji nas je obdario svim blagodatima koje vidimo oko sebe, njih je toliko da se ne mogu prebrojati. Zar da ne volimo Onoga ko nas je uputio na pravi put, učinio nas sljedbenicima jedine priznate vjere kod Allaha, učinio nas sljedbenicima najodabranijeg Allahovog Poslanika. Onaj koji nam je dao vid, sluh, zdravlje, kisik, vodu, hranu, i mnoge druge blagodati, ako bi željeli da ih spomenemo trebalo mi nam mnogo vremena, i opet ih ne bi uspjeli sve prebrojati. Kaže Uzvišeni: “I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. - Čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan.“

2- Kratkoća nade i sjećanje na ahiret
Ako bi čovjek često razmišljao o prolaznosti dunjaluka i često se prisjećao smrti sigurno bi ga to učinilo da se priprema za povratak Milostivom, a najbolji način pripreme za odlazak sa ovog svijeta je čestim i iskrenim pokajanjem od grijeha koje insan čini u svakodnevnom životu. Da pogleda u ljude oko sebe i da vidi da svakim danom odlazi sa dunjaluka neko koga je pozanavao i da postavi sebi pitanje: ko je slijedeći? Možda sam ja! Šta sam pripremio za povratak? Da li sam zahvalan Gospodaru ili ne? Da ne dozvolimo šejtanu da nas zavede i da pomislimo da ćemo dugo živjeti, što će nas učiniti da se ulijenimo, već da budemo od onih koji neprestano razmišljaju o odlasku sa dunjaluka, što će nas učiniti da se pripremamo za odlazak sa dunjaluka.

3- Udaljenost od grijeha, mjesta na kojima se čine grijesi i svaga što posjeća na grijehe.
Čovjek koji istinski želi da se vrati Milostivom, da se pokaje za počinjene grijehe, trebao bi da bude što je moguće dalje od mjesta na kojima se čine grijesi, od svega što posjeća na činjenje grijeha. Kako očekivati da neko ostavi grijehe a on svakim danom sijedi sa društvom koje čini grijehe, nemoral, svakim danom gleda serije, razvratne filmove, čita porno literaturu?! Čovjek koji želi da se ostavi grijeha treba da posebnu pažnju posveti čuvanju dvije stvari ili dva organa, da čuva svoj pogled od gledanja u onoga što mu nije dozvoljeno gledati, i da čuva svoj jezik od govora koji mu nije dozvoljen. Ako bi čovjek uspio da sačuva ove dvije stvari napravio bi veliki korak u pogledu povratka Milostivom.

4- Druženje sa čestitim, pobožnim, učenim osobama
Čovjek koji želi da se pokaje trebao bi da veliku pažnju posveti odabiru prijatelja. Da traga za onima koji će ga pomoći u svakom pogledu, a naročito u duhovnom pogledu. Da traga za onima koji će ga podsticati na činjenje dobrih djela a odvaraćati od loših djela, s druge strane da se maksimalno udalji od onih koji ga direktno ili indirektno pozivaju u činjenje nemorala.

5- Da čovjek uputi iskreno dovu Uzvišenom Gospodaru da mu olakša pokajanje i povratak Milostivom
Da se potrudi da uputi dovu Milostivom u vremenima u kojima se dove ne odbijaju. Jedno od tih vremena je i zadnja trećina noći, vrijeme kada se Milostivi svake večeri spušta na ovodunjalučko nebo i odaziva se dovama onih koji ga tada mole. Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka. Kako od takvih osoba očekivati da budu korisni društvu u kojem žive i da vrate islamu i muslimanima ugled koji su nekada imali?!

minber.ba
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM   Sat Jul 12, 2008 6:34 pm

ZAPREKE POKAJANJA

Elvedin Pezić, prof.

Nakon što smo spomenuli argumente koje ukazuju na neke koristi pokajanja, povratka Milostivom, spomenut ćemo neke zapreke koje su se ispriječile na putu onih koji bi željeli da se pokaju, okrenu novu, čistu stranicu u svom životu. Spomenut ćemo zapreke i načine kako zaobići te zapreke.

1- Jedna od najvećih zapreka na putu pokajanja, povratka Milostivom je loše društvo koje okružuje insana. Koliko je ljudi u čijim srcima postoji velika želja za ostavljanjem loših navika, poroka, grijeha, ali ih u tome spriječava loše društvo s kojima se druže. Ostavljanje loših navika, grijeha, poroka oni smatraju konzervatizmom. Smatraju da je čijenje tih stvari iskorištavanje ovodunjalučkih blagodati. Razuman insan bi trebao da dobro i sa mnogo pažnje pogleda u ljude s kojim se druži, ako su to oni koji ga odgovaraju od čestitosti, poštenja, moralnih osobina, onda su to oni od kojih bi trebao da bude što dalje.

Ako su to oni koji konzumiraju alkohol, duhan, drogu, svoje vrjeme provode po kafićima, bespotrebnim izlascima u grad, onda su to oni koji što si dalje od njih bliži si Gospodaru i njegovom zadovoljstvu, njegovoj nagradi. Allahov Poslanik je kazao: “Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda koga će za prijatelja uzeti.“ Čovjek bi trebao da traga za onim društvom koje će ga pozivati i podsticati na moralne osobine, na čednost, poštenje, pridržavanje za ono što od nas traži Mudri Zakonodavac. Roditelji u svemu ovome imaju veliku ulogu. Roditelji ne smiju da puste svome djetetu da samo bira prijatelje, jer dijete nema dovoljno afinitete da bi moglo da izabere sebi prijatelje koji će mu koristiti. Zapostavljanjem ovog segmenta, odabira prijatelja djetetu, mnogo lijepe djece je krenulo putem droge, alkohola, duhana, prostitucije, krađe.

2- Također, od zapreka na putu pokajanja je i stid od ljudi koji okružuju insana. Mnogo je ljudi koji su svjesni da put kojim idu nije put koji im obećava lijep život na dunjaluku, a propast koja ih čeka na ahiretu je mnogo veća. Koliko je ljudi koji znaju da je konzumiranje alkohola zabranjeno i da šteti konzumentu,, ali ne mogu da ostave taj porok iz stida od ljudi. Koliko je žena koje bi da počnu sa nošenjem islamske nošnje, znajući da je to stroga obaveza punoljetnoj ženi muslimanki, ali se stide ljudi koji su ih poznavali prije nego su počele sa nošenjem islamske nošnje. Svjesni toga, oni bi da okrenu novu stranicu u svome životu ali se stide ljudi koji ih okružuju. Stide, jer velik broj ljudi zna njihovu historiju i prošlost, znaju za grijehe koje su počinili i koliko dugo su ih činili. Zaista je ovo činjenica koja se ne smine zanemariti, jeste da ona nema nikakvu težinu u šerijatu, ali se to ne može zanemariti već takvima treba dati savjete koji će im pomoći u savladavanju te prepreke.

Prvi savjet, treba da znaju takve osobe da ako nastave tako razmišljati da nikada neće okrenuti novu stranicu u svom životu, nikada se neće vratiti Milostivom, a to je sigurno put koji vodi u ovodunjalučku propast prije ahiretske propasti. Jer, uvijek će biti oko nas onih koji su nas poznavali prije nego smo se pokajali i okrenuli novu stranicu u svom životu.
Drugi savjet, treba da znamo da je sramota to što čovjek čini ono što mu je Milostivi zabranio, ali treba da znamo da je veća sramota da čovjek ustraje u činjenju zabranjenih stvari, da ustraje u lošim navikama, da ustrajava u činjenju nekog od poroka.

Treći savjet, treba da smo svjesni činjenice da ljudi kojih se danas stidimo, sutra kada budemo pitani za činjenje tih grijeha neća nam moći pomoći, pa zar zaslužuju da zbog njih kršimo Allahove zabrane, a kada budemo pitani za to neće nam moći pomoći.

Četvrti savjet, treba da neprestano imamo na umu da ljudi, kojih se danas stidimo i radi njihovih interesa kršimo Allahove granice, neće biti sa nama kada nas sutra same spuste u mračni kabur.

3- Od zapreka na putu pokajanja i povratka Milostivom je i prekomijerno vezivanje za dunjaluk i za materiju. Koliko je ljudi koji čine ono što im je zabranio Uzvišeni Allah, i ne mogu da smognu snage da se vrate Milostivom, zbog prekomijernog vezivanja za dunjaluk. Zašto ljudi u većini slučajeva ostavljaju ono što im je naređeno, zašto ne obavljaju namaz, ne mogu stići zbog velike vezanosti za dunjaluk i materiju. Kazao je Allahov Poslanik,alejhi selam: “Propao je rob zlatnika i rob strebrenjaka.“ Ljudi su se toliko udaljili od vjere da su spremni da sebe i svoje tijelo izlažu velikim prijetnjama, sve kako bi stekli što više od dunjaluka ne gledajući pri tome na koji način to stiču. Ljudi posluju kamatom kako bi priuštili sebi i svojoj porodici što lagodniji život, a znamo da je poslovanje kamatom strogo zabranjeno kur'ansko-hadiskim tekstovima. Ljudi uzimaju mito kako bi stekli što više, a pri tome zaboravljaju da je to strogo zabranjeno ovom vjerom i da to nosi sa sobom velike probleme po društvo sa svim onom što počinioca čeka na ahiretu. To sticanje dunjaluka se ispriječilo između njih i povratka Milostivom, zato što su shvatili dunjaluk kao cilj a ne kao sredstvo. Dunjaluk bi trebao da bude bašča u kojoj sijemo da bi plodove toga požnjeli na ahiretu.

4- Od prepreka na putu povratka Milostivom je i slijeđenje strasti, prohtjeva duše, svega što poželi ljudska duša. Čovjek koji želi da se pokaje, da okrene novu stranicu u svom životu mora da čvrsto drži cugle prohtjevima svoje duše. Ako bude udovaoljavao duši u svemu što zatraži od njega, neka zna da je to put propasti jer duša je sklona zlu i nemoguće ju je zadovoljiti, ona uvijek želi više. “ Ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar tvoj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je."(Jusuf 53 ajet)

5- Od zapreka na putu pokajanja ili od grešaka koje su primjetne kod velikog broja ljudi je odgađanje pokajanja pod raznim izgovorima. Neki odgađaju povratak Milostivom čekajući starost, drugi odgađaju pokajanje čekajući da odu na hadž, treći odgađaju pokajanje pod izgovorom da žele da prođu dunjaluka i da se provedu, četvrti odgađaju pokajanje do stupanja u brak itd. A samo malo da razmisle vidjeli bi koliko su te šejtanove spletke prozirne, jer činjenica da čovjek ne zna vrijema kada će napustiti dunjaluk je dovoljna kao odgovor na sva ova odgađanja. Čovjek planira da se pokaje kada ostari ali ne doživi starost, melek smtri mu dođe u goste prije starosti i tako ode sa ovog svijeta sa velikim bremenom grijeha koji se mogao riješiti još na dunjaluku.

6- Neki ostavljaju pokajanje i povratak Milostivom bojeći se ako ostave grijehe i loše navike da će to uzrokaovati gubljenje ugleda, kredibiliteta, posla i položaja kojeg su uživali dok su išli krivim putem. Prvo, nije tačna konstatacija da povratkom Allahu čovjek mora izgubiti ugled, kredibilitet, položaj, funkciju koju je obnašao. Koliko je primjera iz kojih se vidi da se ljudi pridržavaju načela vjere a ujedno obnašaju odgovorne funkcije. Drugo, ako bi povratak Milostivom nosio sa sobom gubljenje određenih privilegija koje je insan uživao u društvu prije povratka Milostivom, to ni u kom slučaju ne bi trebalo da spriječi insana da krene putem kojim je zadovoljan njegov Gospodar. Ne smijemo pomisliti da prodamo ono što je vječno za ono što je prolazno. Ne smijemo prodati naš ahiret koji je vječan za dunjaluk koji je prolazan.

7- Neki ljudi odgađaju povratak Milostivom oslanjajući se na neizmijernu milost Allaha. Allahova milost je doista neizmijerna, do te mjere da milost među ljudima koju vidimo na dunjaluku je samo stoti dio Allahove milosti kojim će On obasuti robove na Sudnjem danu. Kao što nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik u vjerodostojnim hadisima Buharije i Muslima.To nas ni u kom slučaju ne treba činiti da budemo nepokorni i da očekujemo nagradu za našu nepokornost. Već nas to treba motivisati da se što više trudimo ne bi li zaslužili Allahovu milost. Ne smiijemo zaboraviti da kako god je Allahova milost velika tako je i njegova kazna bolna i žestoka. Vatra džehenema kojom će se kažnjavati ljudi je sedamdeset puta jača od ovodunjalučke vatre, iako bi i ovodunjalučka vatra bila dovoljna za kažnjavanje. Allahovu milost mogu očekivati oni koj su činili dobra djela, bili pokorni, oni koji su pri tome činili određene prijestupe i zbog toga se kajali. A kako da Allahovu milost očekuju oni koji su cijeli život proveli u nepokornost Gospodaru.

8- Neki odgađaju povratak Milostivom jer vide da Allah određenim ljudima pušta da griješe pa pomisle kako ih neće stići obećana kazna. Uzvišeni Allah, kada odgovara takvima, kaže: “A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene.“ Ne smijemo zaboraviti da pored inasna neprestano bdiju meleki koji pomno zapisuju sve što uradi od dobra ili zla i da će čovjek to čitati na Sudnjem danu i polagati račun za to. “On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije“ “I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onog što je u njoj. "Teško nama!’ – govoriće – "kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!" – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.“


9- Neki odgađaju pokajanje iz razloga što misle da su za njih vrata pokajanja zatvorene, zbog mnoštva i raznolikosti grijeha koje su u tokom život počinili. Moramo priznati da je i to jedna od šejtanovih spletki kojom obmanjuje velik broj onih koji su ogrezli u grijesima, ali bi da okrenu novu stranicu i da počnu sa pridržavanjem za propise vjere, da ostave loše navike i poroke koje svakodnevno čine. Uzvišeni Allah, kada govori o pokajanju, kaže da će on sve grijehe oprostiti za koje se insan pokaje. Pa kaže: “Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“ Čovjek koji vjeruje u Allaha i nada se Njegovom susretu, ne smije gubiti nadu u Allahovu milost. Gubljenje nade u Allahovu milost može biti veći grijeh od onog grijeha zbog kojeg je insan pao u očaj.

Minber.ba
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM   Sat Jul 12, 2008 6:35 pm

Pokaj se prije SMRTI


TEOBA

Neka je hvala Allahu, subhanehu ve te´ala, onolika kolika je Njegova velicina i koliko samo Njemu dolikuje. Svjedocim da nema drugog bozanstva osim Allaha i svjedocim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, Allahov Poslanik i Allahov rob, kojeg je Uzviseni Allah poslao da upotpuni ovu uzvisenu i casnu vjeru, islam.

Neka je selam i salavat na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, alejhis-selatu ve selema, na njegovu casnu porodicu i na njegove casne ashabe.

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: " Doista, Uzviseni Allah prima pokajanje roba sve dok mu dusa ne dodje u grlo."

Ovaj hadis jasno ukazuje da Allah prima teobu ( pokajanje ) covjeka sve dok mu je dusa u tijelu i dok ne dodje u grlo. Takodjer, Kur´an govori o tome u prijevodu znacenja na bosanski jezik: " Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdjavo djelo iz neznanja, i koji se brzo pokaju; njima ce Allah oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je."

Lose djelo, kada je spomenuto u jednini, podrazumjeva sva losa djela, mala i velika. Neznanje, spomenuto u ajetu, znaci cinjenje loseg djela, pa cak i ako osoba zna da je to lose djelo. Zato, neznalica je svako ko je nepokoran Allahu, a onaj ko se pokusava pokoriti Uzvisenom je ucen ( ´alim ). To zakljucujemo iz dvije stvari:

Prva: Onaj ko spozna Allaha, Njegovu velicanstvenost, uzvisenost i svetost on Ga se boji, i s tom spoznajom ne moze Mu biti nepokoran. Kada bi ljudi razmislili o Allahovoj velicini ne bi cinili grijehe.

Druga: Onaj ko stavi grijeh ispred pokornosti, cini to iz neznanja, smatrajuci da ce mu to od koristi biti, udovoljavajuci svojoj strasti ´danas´. Pa, ako ima imalo imana, onda se nada da ce se rjesiti tog grijeha i pokajati se prije nego mu smrt dodje, a to je apsolutno neznanje. Pozuruje sa grijehom i ponizenoscu a ostavlja ponos bogobojaznosti i njenu nagradu kao i slast pokornosti Allahu, dzelle ve ´ala.

Mozda se pruzi prilika da se pokaje za grijehe, a mozda ce ga smrt prestici. On je poput izgladnjele osobe koja svoju glad utoli otrovnom hranom nadajuci se spasu u lijekovima i ispiranju zeluca. Ovako nesto moze uciniti samo neznalica.

Teoba u stanju zdravlja je bolja od teobe u bolesti!

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, komentarisuci rijeci Uzvisenog u prijevodu znacenja na bosanski: " i koji se brzo pokaju", rekao je: " prije bolesti i smrti", isticuci da je najbolje vrijeme za pokajanje onda kada je covjek zdrav, i treba da pozuri sa tim pokajanjem prije nego ga zadesi bolest jer, tako ce biti u stanju da potvrdi iskrenost svoje teobe dobrim djelima. Iz tog razloga Allah na dosta mjesta u Kur´anu spominje teobu i dobro djelo zajedno. Stoga, bolja je teoba zdravog koji moze ogrijesti u grijehe ali, on to ostavlja iz straha od Allaha i daje prednost dobrim djelima nad grijesima.


Kaze Uzviseni Allah u Kur´anu casnome u prijevodu znacenja na bosanski: Uzaludno je kajanje onih koji cine hrdjava djela, a koji, kad se nekom od njih priblizi smrt, govore: Sad se, zaista, kajem! A i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili." Bez obzira da li se pokajao prije smrti ili ne. To je onda kada se plast otkrije i kada onaj koji je na samrtnoj postelji ugleda meleke i vidi odlazak na ahiret. Teoba tada nece biti od koristi, jer iman, teoba i dobra djela vrijede kada je onaj svijet jos uvijek nevidljiv ( gajb ), ali kada se zavjese odgrnu i nevidljivo postane vidljivo, niti iman, niti teoba nece biti od koristi.

Znaj, dok se covjek nada zivotu, njegova ljubav ka dunjaluku nece prestati, a dusa mu, mozda, nece dopustiti da se ostavi njenih uzitaka i slasti. Sejtan ga nagovara da odgodi teobu do pred sami kraj zivota, a kada bude ubijedjen da ce umrijeti, te izgubi nadu u zivot, otrijezni se od opijenosti dunjaluckim strastima i tada se iskreno pokaje, zudeci za povratkom na dunjaluk, kako bi cinio dobra djela ali, nece mu biti udovoljeno, i tada ce mu se skupiti smrtna bol i tuga za propustenim.

Allaho robove na to upozoravai kaze u prijevodu znacenja: " I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego sto vam kazna dodje, - a poslije vam niko nece upomoc priskociti. I slijedite ono najljepse, ono sto vam Gospodar vac objavljuje, prije nego sto van iznenada kazna dodje, za ciji dolazak necete znati. Da covjek ne bi uzviknuo: Tesko meni, koliko sam samo duznosti prema Allahu propustio, cak sam se i izrugivao!"

Neki su na samrti, udarajuci se po licu govorili: ´Dunjaluk me ismijavao dok mi sve dane nije pokrao.´ Trecem zadnje rijeci bijahu: ´Neka vas ne zavede dunjaluk kao sto je mene zaveo, ´ a Uzviseni opominje: " Kad nekom od njih smrt dodje, on uzvikne: ´Gospoaru moj povrati me. Da uradim kakvo dobro u onome sto sam ostavio!´ Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti, - pred njim ce prepreka biti sve do dana kada ce ozivljeni biti. " ( El-Mu´minun, 99. ).

I kaze Uzviseni u prijevodu znacenja na bosanski: " I od onog cime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dodje, pa da onda kaze: ´Gospodaru moj, da me samo kratko vrijeme zadrzis, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!´ ( El-Munafikun, 10. ).

U jednom hadisu stoji: " Svi ce se kajati kada budu umrli." ´Zasto ?´ upitase ashabi. Poslanik, Muhammed, alejhisselam, je odgovorio: " Ako je bio od onih koji su cinili dobro, kajace se sto ga nije vise ucinio, a ako je cinio zlo, kajace se sto ga se nije okanio." Najveca zelja onih u kaburovima jeste da im se pruzi prilika, pa makar i jedan sahat, da isprave sve grijeske koje su pocinili, pokaju se i nastave ciniti dobra djela, dok oni koji hodaju Zemljom trace svoj zivot. Godine im prolaze u nemaru, a ima i onih koji ih provode u grijesima.

Nesto cemo sad reci o kategorijama ljudi kada je u pitanju teoba.

Kada se rad o teobi, ljude mozemo svrstati u nekoliko kategorija:

Prva - Oni koji se nikada iskreno ne pokaju. Jedina stvar koja je za njih lahka jeste grijeh i lose djelo. Kako bi to narod rekao ´od kolijevke pa do groba´ takvo je njihovo doba. Ovo je stanje apsolutnih nevoljnika. Jos teze od toga je da covjek u mladosti bude pokoran Allahu, a zavrsi u grijesima, daleko do Allaha, kako to opisuje hadis u kojem se kaze: " Neki od vas ce ciniti djela koja vode u Dzennet, sve dok izmedju njega i Dzenneta ne bude koliko je podlaktica, zatim ga pretekne Knjiga te pocne raditi djela koja vode u vatru pa ce u nju i uci." Najteze je kada covjek nakon zdravog vida oslijepi, a jos bolnija je zabluda nakon upute i grijeh nakon bogobojaznosti.

Koliko ce lica, punih strahopostovanja danas, sutra ovako izgledati: " premorana, napacena u vatri..." ( El-Gasijeh, 3.,4., ). Koliko je onih koji ugledase obalu spasa, i taman kada su htjeli da je dohvate, sa njima se poigra talas, baci ih u vodu i oni se utopise ?! Svim ljudima prijeti ova opasnost. Srca robova su izmedju dva prsta Milostivog, On ih okrece kako hoce.

Neki rekose: ´Nije cudno za onoga koji je propao kako je propao, nego je cudno za onog koji je uspio kako je uspio.´

Druga - Oni koji zivot provedu u nemaru i nistavilu, potom im se posreci, okrenu se dobrim djelima i tako presele na bolji svijet. Ovakvo je stanje onoga koji cini djela koja vode u vatru sve dok izmedju njega i vatre ne ostane koliko je podlaktica, u tom ga pretekne njegova knjiga, pa pocne raditi djela koja vode u Dzennet i u njega udje. Jer, djela se cijene prema zavrsnici. Jedan hadis glasi: " Kada Allah robu zeli hajr on ga pozuri. " Upitase: ´Kako ga pozuri ? ´ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: " Dá mu da radi dobra djela sve dok ga ne uzme ( sve dok ne umre )."

Od Ebu Se´ida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Doista, sejtan kaze: ´Tako mi Tvoje velicine moj Gospodaru, zavodit cu Tvoje robove sve dok im dusa u tijelu treperi. Tada ce reci Uzviseni Gospodar: " Tako mi Moje velicine i uzvisenosti, Ja cu im neprestano prastati sve dok budu oprosta trazili."

Jedan stanovnik Basre se vracao brodom u svoj grad i uzivao je u putovanju pijuci vino i slusajuci pjesme i svirku svoje robinje. Upitao je jednog siromaha, poboznjaka, koji je bio sa njima na brodu: ´Znas li ti momce ima li sta lijepo poput ovoga ? ´ On je odgovorio: ´Ja znam ono sto je ljepse od toga, ´ pa je proucio rijeci Uzvisenog Allaha u prijevodu znacenja na nas: " Uzivanje na ovom svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas, ni koliko trun/atom jedan, nece ucinii nepravde. Ma gdje bili, stici ce vas smrt, pa kad bi bili u visokim kulama." ( En-Nisa, 77.,78. ). Cuvsi ove rijeci Basrijac baci casu i rece: ´Ustinu, to je bolje od ovoga. Imas li jos sta ?!´ ´Imam´odgovori poboznjak i nastavi: "Istina ti dolazi od Gospodara vaseg, pa ko hoce - neka vjeruje, a ko hoce - neka ne vjeruje!´Mi smo nevjernicima pripremili vatru ciji ce ih dim sa svih strana obuhvatati." Ovo ga se posebno dojmilo, te baci i ostatak vina, polomi tamburu i upita: ´O momce, ima li kakav izlaz ? ´ na sto ovaj prouci kur´anski ajet: "Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista mnogo prasta i On je milostiv." Kada je ovo cuo Basrijac glasno viknu, te, dok ga ovi pogledase, on ispusti dusu, da mu se Allah smiluje.

Trece - Zadnja ali najbolja kategorija jesu oni koji su svoj zivot posvetili dobrim djelima, a kada zadjose u godine prisjetise se smrti i jos vise prionise dobrim djelima, da se sto bolje opskrbe za put, za susret, cineci dobra djela.

Molimo Allaha da primi nase pokajanje, oprosti grijehe nama, roditeljima nasim, nasim umrlima i svim muslimanima.

Neka je hvala Allahu, dzelle sanuhu. Neka je selam i salavat na Njegovog Poslanika, Muhammeda,sallallahu alejhi ve sellem.


Pripremio: Abdurrahman SALKANOVIĆ
sandzak24.net
Na vrh Go down
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM   

Na vrh Go down
 
POKAJANJE-POVRATAK MILOSTIVOM
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Bosnjacki forum :: Islam-
Idi na: