Bosnjacki forum

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
 
HomePortalRegistracijaLogin

Share | 
 

 Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Go down 
AutorPoruka
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem   Wed Dec 10, 2008 3:11 pm

Preveo i prilagodio: Safet Suljić,

Islamski univerzitet u Rijadu


Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 1. dio

Šejh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimehullah


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Zahvala pripada Allahu, jedinom, Koji nema sudruga i neka je mir i spas na njegova roba i poslanika Muhammeda - pečata svih poslanika, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjega dana a zatim:

Od Sunneta je da se posjećuje mesdžid Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prije ili poslije hadždža na osnovu onoga što je preneseno u ispravnim zbirkama hadisa. Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Namaz u ovom mom mesdžidu bolji je hiljadu puta od namaza obavljenog na drugom mjestu, osim namaza obavljenog u Mesdžidul-Haramu (u Mekki).'' Hadis bilježi imam Muslim.

Također se bilježi od Ibn-Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz u ovom mom mesdžidu vrijedniji je hiljadu puta od namaza obavljenog na nekom drugom mjestu osim namzaa obavljenog u Mesdžidul-Haramu (Mekka)''. Hadis, također, bilježi imam Muslim.

Od Abdullah ibn Zubejra, radijallahu anhu, se prenosi da je kazao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Obavljeni namaz u ovom mom mesdžidu vrijedniji je od hiljadu namaza obavljenih na drugom mjestu, osim u Mesdžidul-Haramu. Namaz u Mesdžidul-Haramu vrijedniji je sto puta od namaza u ovom mom mesdžidu.’'' Ovaj hadis bilježe imami Ahmed, Ibn-Huzejme i Ibn-Hibban.


A od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Namaz u ovom mome mesdžidu bolji je hiljadu puta od namaza obavljenog na drugom mjestu, osim namaza obavljenog u Mesdžidul-Haram, a obavljeni namaz u Mesdžidul-Haramu bolji je od sto hiljada namaza obavljenih u drom mesdžidu.'' Bilježe imami Ahmed i Ibn-Madže.

Mnogo je hadisa koji govore o gore navedenom, tako da ih nećemo sada nabrajati, nego ćemo preći na konkretne postupke tokom zijareta (posjete) samom mesdžidu jer je to ono što je bitno! Dakle, kada musafir ili gost stigne do samoga mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od sunneta je da ukorači desnom nogom u mesdžid izgovarajući dovu :

"E‘uzu billahil-azimi ve bi vedžihihil-kerimi ve sultanihil-kadimi mineš-šejtanir-radžim. Bismillah, ves-salatu ves-selamu ‘ala Resulillah. Allahumme-ftahli ebvabe rahmetike. - Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice časno, Njegovu vlast Pravječnu - pred šejtanom prokletim. U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje!” (Bilježi imam Muslim)

kao što je sunnet da se kaže prilikom ulaska u bilo koji mesdžid, a nema posebnog zikra odnosno dove za mesdžid Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim će klanjati dva rek’ata namaza kao pozdrav mesdžidu (tehijjetul-mesdžid), i tokom namaza dovit će Allahu šta želi od dunjalučkih i ahiretskih dobara. Trudit će se da u namazu bude skrušen što je više moguće, a ukoliko bude u mogućnosti da to klanja u bašči Rewda to je bolje i vrijednije. To je na osnovu riječi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Sve što je između moje kuće i minbera je bašča od Džennetskih bašči''.

Po zavšenom namazu posjetit će kabur Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te kaburove halife Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, radijallahu anhu, i vođe pravovjernih Omera, radijallahu anhum te će sa smirenošću i blagim tonom reći:

“Es-Selamu Alejke We Rahmetullahi We Berekatuhu Ja Resullallah. - Neka je Allahov mir,spas,blagoslov i bereket na tebe o Allahov Poslaniče!” jer se bilježi u hadisima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće niko od vas da me poselami a da mi Allah neće povratiti dušu da mu odgovorim na selam.”

No, ukoliko bih musafir tokom posjete kazao nesto drugo poput riječi: “Neka je Allahov mir na tebe, Allahov Poslaniče, neka je na tebe mir, najodabranije Allahovo biće, neka je na tebe mir gospodine i predvodniče svih poslanika, vođo pravovjernih. Svjedočim da si ti prenio poslanstvo i izvršio povjerenje, uputio ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom (džihadom).” – nema smetnje da se bilo šta od ovoga kaže jer je sve to od Poslanikove ostavštine, potom će da donese salavat na Njega, postupajući po riječima Užvišenog: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu pozdrav!“

Nakon ovoga će se pomjeriti malo (korakom) u desno, potom će da poselami Ebu Bekra, radijallahu anhu, rječima:

Es-Selamu Alejke We Rahmetullahi We Berekatuhu Ja Halifete Resullillah!

Neka je Allahov mir, spas, blagoslov i bereket na tebe, halifo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Nakon toga će se pomjeriti opet malo u desno i poselamiti Omera, radijallahu anhu, riječima:

Es-Selamu Alejke We Rahmetullahi We Berekatuhu Ja Emirel-mu'minin!

Neka je Allahov mir, spas, blagoslov i bereket na tebe o vođo pravovjernih!

Ibn-Omer je imao običaj da prilikom posjete kaburovima kaže: “Mir na tebe Allahov Poslaniče, mir na tebe, Ebu-Bekre, mir na tebe, oče!” te bi nakon toga otišao ne dodajući ništa na to!

Ova posjeta kaburovima je svojstvena samo za muškarce a za žene nije propisana na osnovu riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Prokleo je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, žene koje često posjećuju kaburove, zatim onoga ko pravi mesdžide na kaburovima i onoga ko na njima pali svijeće.”
Što se tiče posjete samom mesdžidu ona je propisana i za muškarce i za žene na osnovu hadisa koje smo ranije pomenuli a koji govore o fadiletu i vrijednosti posjete istom.

Od sunneta za musafira jeste da klanja svih pet dnevnih namaza u mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da što vise provodi vremena u samom mesdžidu provodeci vrijeme učeći Ku'ran, čineći zikr i tržeći oprosta za sebe i svoju porodicu a i sve muslimane. Također će klanjati koliko je u stanju dobrovoljnih namaza s ciljem postizanja nagrade koju je obećao Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem. Od lijepi stvari je da tokom boravka u mesdžidu klanja dobrovoljne namaze u samoj bašči Rewda na osnovu hadisa Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Sve što je između moje kuće i minbera je bašča od Džennetskih bašči.''

Što se tiče propisanih namaza tj. farzova, obaveza je musafiru a i mukimu (sjediocu) da čuva namaze te da ih klanja na vrijeme u prvom saffu i u džematu, na osnovu riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i podsticaja na to: “Kada bi ljudi znali koja je vrijednost ezana i prvog saffa, takmičili bi se u tome tako da kada ne bi našli mjesto (u prvom saffu) osim da izvlače - izvlačili bi.” (Hadis bilježe imami El-Buhari i Muslim.)

Imamo i sljedeće riječi Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem, ashabim, ridvanullahi te’ala ’anhum edžme’in: “Približite se i popunite (prvi) saff) a oni iza vas neka se povode za vama; neće čovjek stalno kasniti na namaz a da ga Allah neće unazaditi.” (Hadis je zabilježio imam Muslim)

Bilježi Ebu-Davud od Aiše, radijallahu anha, da je kazala: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće čovjek kasniti na namaz (prvi saff) a da ga Allah neće unazaditi sve dok ne uđe u vatru.”

Mustafa, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je svojim ashabima, radijallahu ‘anhum, uputio i sljedeće riječi: “Zar se nećete posaffati kao što se meleki saffaju pred svojim Gospodarom Uzvišenim? Rekoše: ’Allahov Poslaniče, kako se meleki saffaju pred svojim Gospodarom?’ Reče: Upotpunjuju prvi saff te se zbiju i poravnaju!’ “ (Muslim)

Ispravnim putem je prenešeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao ashabe na upotpunjavanje prvog saffa, no uočićemo da je stvarnost mesdžida takva da je desna strana mesdžida van bašče Rewda te se javlja pitanje šta u datoj situaciji uraditi odnosno kako postupiti? Reći ćemo: Desna strana je vrednija u namazu odnosno sam prvi saff od bašče te je obaveza da se prvi saff upotpuni i poravna pa makar to i bilo van bašče Rawda. Za ovo imamo osnovu u riječima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koje smo ranije citirali na datu temu. Od stvari koje su zabranjene jeste: ljubljenje bašče Rewda tavafenje oko nje i slično, jer to nije prenešeno od ispravni prethodnika (selefus-saliha) nego je to bid’at (izmišljena novotarija). Nije dozvoljeno musafiru da moli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za ispunjavanje neke potrebe ili izlazak iz neke teškoće ili bolesti, jer se navedeno isključivo traži i moli samo od Allaha Užvišenog! Traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allaha Uzvišenog je širk (pripisivanje druga) i obožavanje nekoga drugog mimo Allaha. Islamsko vjerovanje je izgrađeno na dva stuba; jedan od njih je da se ne obožava niko i ništa mimo Allaha, a drugi je da se to obožavanje vrši samo na način kako je to Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, radio i preporučio da radimo. Dakle, to znači: “Nema Boga sem Allaha i Muhammed je Njegov Poslanik.” Na osnovu ovoga nije dozvoljeno nikome da traži od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izlječenje, opskrbu itd. jer je sve je to u Allahovim rukama i Njegovo vlasništvo i ne traži se ni od koga drugog osim od posjedaoca istog a to je bez imalo sumnje Allah Slavljeni!

Kaže Allah Uzvišeni : Reci: "Niko ne može bez Njegove volje posredovati, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije - Njemu ćete se vratiti."

Zauzimanje može da bude od strane meleka, zatim Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dobrih ljudi no samo dok su oni živi. A zauzimanje (šefa’at) od mrtvih sve jedno da li ti oni bili poslanici ili evlije (dobri ljudi) nije dozvoljeno i biva širkom! Pa mrtva osoba ne može sebi da pomogne kako će tek drugom?! Mrtvom insanu se prekidaju sva dijela osim u tri slučaja, kao što je to navedeno u vjerodostojnoj zbirci od imama Muslima gdje se bilježi hadis od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada umre sin Ademov prekidaju se njegova dijela osim u tri slučaja: trajna sadaka (vakuf), znanje kojim se koriste ljudi poslje njega ili dobro odgojeno djete koje čini dovu (moli) za njega.’“

Ono što je bilo dozvoljeno za vrijeme Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, života, jeste njegovo traženje šef'ata (zauzimanje) za ashabe i one koji su tražili da im on, sallallahu alejhi ve sellem, dovi, a to će također biti dozvoljeno i na Sudnjem danu kada svi poslanici budu odbili da se zauzimaju kod Allaha a Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, će se, kao najodabranije biće zauzimati kod Allaha za Ummet. Samo zauzimanje odnosno traženje Šefata od živih je dozvoljeno, a praksa ashaba je to pokazala kada su oni tražili da se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, za njih zauzima. Tako kada bih čovjek rekao svome bratu u vjeri: “Čini šefa’at za mene!” tj. “Traži od Gospodara za mene to i to!” onda je to u stvari u značenju: “Dovi Allahu za mene!”

Dozvoljeno je da se traži sve što je lijepo i dozvoljeno u vjeri, no na Sudnjem danu nije dozvoljeno nikome da se zauzima i traži nešto osim Allahovom dozvolom, kao što je rekao Uzvišeni u Kur'anu: ''Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!''

Stanje umrle osobe jeste posebno stanje, te nije dozvoljeno ništa da se traži niti pak šta ostaje iza umrle osobe osim tri stvari (tri dijela koja ostaju iza umrloga) a u to ne spada šefa'at odnosno zauzimanje!

http://www.studio-din.com/modules.php?name=News&file=article&sid=921&mode=thread&order=0&thold=0
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem   Wed Dec 10, 2008 4:36 pm

Es selamu 'alejkum

Jazzak Allah Khajr Harise !

Nego , ovo me interesuje :

Citat :
Ova posjeta kaburovima je svojstvena samo za muškarce a za žene nije propisana na osnovu riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Prokleo je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, žene koje često posjećuju kaburove, zatim onoga ko pravi mesdžide na kaburovima i onoga ko na njima pali svijeće.”


Posjeta mezaru Poslanika s.a.w.s., svojstvena mushkarcima a ne zhenama ? Dalje se navodi:"... zhene koje chesto posjecuju kabure..." Poslanikov a.s.w.s., mezar se ne posjecuje chesto... To je nekima prilika jednom u zhivotu , dok je mnogima chak nijednom u zhivotu. Ja zheljno ischekujem da Allahovom voljom, obavim Hadzdz i posjetim Medinu, no ako ovo nije dostupno zheni, ja bih crkla od placha Subhan'Allah jer to mi je najveca zhelja u zhivotu !
Na vrh Go down
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem   Thu Dec 11, 2008 8:48 pm

Ve 'alejkumus-Selam ve rahmetullahi ve berekatuh!

Allah i tebe nagradio...

Ukoliko imaš neka pitanja, možda bi trebala poslati e-mail na Studio-Din da bi se mogli obratiti bratu koji je ovo preveo, da ne bismo mi učinili njemu nepravdu. Ja lično vidim nekoliko mogućnosti:

- nakon što je šejh spomenuo tu svojstvenost da je mislio da često posjećivanje, kao u hadisu nakon toga;
- da je imao u vidu i stanovnike Medine i ostale kojima je Medina relativno blizu;

I pored toga što se na hadždž ne ide često (by the way: Imam Ebu-Hanifa je od 16. godine svake godine išao na hadždž, 55 puta kako se na nekim mjestima navodi!) sigurno ima ljudi koji će i tu jednu priliku pretvoriti u širk jer se kod mezara Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, svašta.

Inače, ja nisam osoba koja može da ti prokomentariše tekst, nego samo mislim da ima nekih mogučnosti.

Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullah!
Na vrh Go down
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem   

Na vrh Go down
 
Adabi posjete mesdžidu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Bosnjacki forum :: Islam-
Idi na: